Vloženo: 13.01.2020

Cirkulační proplach čistící směsi pro odstranění usazenin z radiátorů topného systému (o kterém jsme informovali minulý týden) proběhne v úterý 21.1.2020 od 9,00.
Aby se roztok dostal do všech vašich radiátorů a odstranil vnitřní usazeniny, je velmi důležité, abyste v uvedenou dobu všechny radiátory v bytech otevřely na maximum.

Vloženo: 09.01.2020
Datum události:
09.01.2020

Vzhledem ke špatné výkonnosti starších topných radiátorů, nechalo představenstvo provést rozbor vody v topném systému. Výsledky prokázaly, že je velmi vhodné provést dynamicko-chemické čištění celé topné soustavy. Jde o proudový cirkulační proplach čistící směsi v systému přes magnetický filtr a následné odstranění všech uvolněných nečistot zevnitř zanesených radiátorů.

Vloženo: 05.01.2020
Datum události:
02.01.2020

Ve dnech 20-21.1 proběhne ve všech bytech výměna měřičů spotřeby vody. Bude to současně při provádění pravidelných ročních odečtů spotřeb vody a tepla. Výměna měřičů je nezbytná z důvodu ukončení pětileté platnosti cejchů stávajících měřičů v tomto roce.
Bližší časový harmonogram bude upřesněn.
Děkujeme

Vloženo: 22.12.2019
Datum události:
20.12.2019

Radostné prožití vánočních svátků v kruhu nejbližších, mnoho zdraví,
štěstí a úspěchů v novém roce.

Vloženo: 10.10.2019
Datum události:
10.10.2019

Sdělujeme, že od 14.10. bude probíhat rekonstrukce bytu č.11. Tato byla předem řádně nahlášena. Představenstvo vydalo souhlasné stanovisko a stanovilo podmínky, které musí žadatel dodržet.
Mimo jiné mezi ně patří povinnost denního úklidu společných prostor (pokud by byly v souvislosti s pracemi v bytě znečištěny), zákaz likvidace souvisejícího odpadu do popelnic apod.
Hlučné práce jako např. bourání, sekání, rozbrušovačky, frézování apod. jsou dovoleny pouze v pracovní dny v době od 8,00 do 17,00.

Děkujeme za pochopení

Vloženo: 10.10.2019
Datum události:
04.10.2019

Vážení nájemníci,

dne 3.10 krátce po poledni se v domě pohybovaly 2 cizí osoby (patrně podomní prodejci ), obcházeli byty, zkoušeli, kdo je doma apod. Protože na můj dotaz nebyli schopni vysvětlit, jak se do domu dostali, kdo je pozval a odmítali se jakkoliv prokázat, opakovaně jsem je vyzýval k neprodlenému opuštění domu. Mé výzvy naprosto ignorovali. Situace se následně značně vyhrotila a byl jsem nucen zavolat policii. Ta je legitimovala, zapsala a následně z domu vykázala.

Vloženo: 10.09.2019
Datum události:
10.09.2019

Vážení nájemníci,

dne 26.9. v době od 8,00 – 10,00 a 17,00 – 18,30 opět proběhnou ve všech bytech (kde je zaveden plyn) pravidelné povinné plynové revize specializovanou smluvní firmou.
Je nutné, abyste v uvedené době umožnili přístup do bytu.

Vloženo: 05.06.2019
Datum události:
05.06.2019

Vážení nájemníci
na základě usnesení členské schůze budou vyměněny stávající (stále poruchové a často nefunkční) domácí telefony a celý související systém. Nově bude možné i dálkové otevírání dveří z bytu („na bzučák“).

Vloženo: 05.06.2019
Datum události:
01.06.2019

Připojte se s námi k třídění domácího BIOODPADU a vynášení do kompostéru !!!!!

Na zahradě našeho domu jsou instalovány dva kompostéry .
Zkuste třídit bioodpad,který v domácnosti běžně vyhazujete. Organická hmota tak bude použita jako výborné hnojivo.

Vloženo: 27.05.2019

Zápis z 18. členské schůze našeho BD naleznete v příloze této informace...

.

Vloženo: 22.05.2019
Datum události:
22.05.2019

V souladu se závěry členské schůze bude umožněno instalovat předokenní rolety dle zájmu individuálně, bez organizační ani finanční participace BD. Pro zachování jednotného vzhledu, který je nutnou podmínkou pro tuto realizaci, BD stanoví určité parametry a podmínky (vnější vzhled, barva apod.).

Vloženo: 05.05.2019
Datum události:
05.05.2019

Vážení členové BD,

jak vyplývá z pozvánky na 18. schůzi BD (viz. níže), bude zde také schvalován nový domovní řád. To je nezbytné proto, že původní z r. 2011 nebyl v mnoha bodech již v souladu s platnou legislativou a novými stanovami BD. Nové znění DŘ si můžete stáhnout zde.

Vloženo: 30.04.2019
Datum události:
30.04.2019

Všechny členy BD zveme na 18. členskou schůzi BD, která se bude konat v úterý 21.5.2019 jako obvykle v suterénních prostorách domu. Pozvánku s programem si můžete stáhnout z těchto stránek, každý ji také obdrží do poštovní schránky a bude vyvěšena na vývěsce BD.

Vloženo: 30.04.2019
Datum události:
29.04.2019

Ve schránkách jste již objevili vyúčtování nákladů a záloh za minulý rok. Případné námitky lze podat do 30 dnů. Poté budou přeplatky vyplaceny, popř. uhrazeny nedoplatky. Pokud někdo vyúčtování neobdržel, obraťte se prosím urychleně na představenstvo BD.

Vloženo: 11.01.2019
Datum události:
10.01.2019

Vážení nájemníci,
Pokud se u vás v bytě aktuálně vyskytuje plíseň kolem oken a pozorujete-li tento výskyt okolo oken i opakovaně v zimních měsících (po jejich instalaci), prosíme o informaci.
Máme v domě případ velmi rozsáhlé plísně kolem okna, z důvodu jeho špatné instalace, který bude vyžadovat vážnější stavební zásah.
Děkujeme
BD

Vloženo: 11.01.2019
Datum události:
10.01.2019

Vážení členové BD,

Vloženo: 20.12.2018
Datum události:
20.12.2018

Vážení nájemníci,

Vloženo: 16.11.2018
Datum události:
16.11.2018

Vážení nájemníci,
představenstvo zvažuje projednat na příští schůzi BD možnost instalace vnějších předokenních rolet s finanční i organizační participací BD. Veškeré související informace k této věci včetně dopisu, který putoval všem členům BD do schránek je zde v příloze. V něm jsou i související dotazy na členy BD, jejichž zodpovězení očekáváme písemně do 10.12.2018. Děkujeme.

Vloženo: 24.07.2018
Datum události:
24.07.2018

Informujeme, že na základě žádosti nájemce bytu č. 20 ve čtvrtém nadzemním podlaží, schválilo představenstvo BD částečnou rekonstrukci zmíněné bytové jednotky, kterou nájemce realizuje výhradně ve vlastní režii. Souhlasné stanovisko zahrnuje mj. podmínku, že veškeré hlučné práce budou prováděny pouze v pracovní dny v době od 8,00 do 17,00 hod. Nájemce bytu se všem velice omlouvá za dočasné narušení klidu v domě. Rekonstrukci úmyslně načasoval na období, kdy je část obyvatel domu na dovolené, aby tak minimalizoval její dopad na ostatní nájemníky. Děkujeme za pochopení.

Vloženo: 26.06.2018
Datum události:
26.06.2018

Jak jsme informovali na květnové členské schůzi BD, zapojili jsme se do projektu MČ Praha 8 "Antigraffiťák". S městskou částí jsme uzavřeli smlouvu (která je zveřejněna i v registru smluv), a na jejímž základě město významně finančně participuje na odstraňování graffiti z našeho bytového domu. Spolupráce se velmi dobře rozběhla a MČ vybrala právě tento konkrétní projekt pro natočení a zveřejnění související reportáže v TV.

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687

+420 725 451 331 (toto je kontakt pouze na provozovatele webu a nikoliv na předsednictvo družstva / společenství)